Obory činnosti
Podnikatelský sektor

Studie a expertízy dopadů nové legislativy EU na podnikání uhelných a energetických společností.

Státní orgány a instituce

Studie a analýzy spojené s naplňováním priorit a cílů Státní energetické kon- cepce (SEK), na přípravné práce k aktualizaci SEK.

Oblast výzkumu a vývoje

Práce na projektech VaV „Nový jaderný zdroj pro energetiku ČR” a „Udr- žitelný rozvoj energetiky”.